LAMP Install

LAMP är en förkortning för Linux (Operativsystem), Apache (Webbserver), MySQL (Databas), PHP (Scriptspråk).
Kombinationen är mycket populär för att skapa programvara för webben. Alla delar i LAMP kan du ladda ned gratis från internet. I den här guiden förutsätter jag att du redan har installerat Ubuntu och vill ha in resten av delarna i LAMP. Guiden fungerar även för nyare versioner av Ubuntu.

Ubuntu 16.04: Install Apache2 + MySQL + PHP7.0

 This is the preferred method:

sudo apt-get install tasksel
sudo tasksel install lamp-server

http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Karmic#Apache2_.2B_MySQL_.2B_PHP

Installera curl (Används av till exempel Magento)

sudo apt-get install php7.0-curl

Starta om Apache2

sudo /etc/init.d/apache2 restart

eller om du föredrar

sudo service apache2 restart

Installera php5-dev

Används för att installera xdebug, innehåller kommandot phpize

sudo apt-get install php7.0-dev

Hemsidan

Hemsidorna ligger i /var/www
Gå in i /var och ändra rättigheterna

sudo chown -R peter:users www
sudo chmod -R 777 www

Öppna en texteditor

<?php
phpinfo();

Spara som index.php

surfa till
http://localhost/index.php

Om du surfar till index.php och får ett fel:

Om du får ett fel så här i browsern:

<!--?php

Då kan du behöva göra detta:

sudo gedit /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

och ändra:

DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm

Så att index.php är med.

Administrera MySQL

sudo apt-get install phpmyadmin

surfa till:
http://localhost/phpmyadmin

Installera stöd för SQLite

sudo apt-get install php7.0-sqlite

Installera PostgreSQL

sudo tasksel install

Kryssa för PostgreSQL

Om du vill installera en ny PostgreSQL (till exempel 9.1) på en gammal Ubuntu (till exempel Ubuntu 11.04)

sudo add-apt-repository ppa:pitti/postgresql Använd Unicode UDF-8

sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql-9.1 

http://www.postgresql.org/download/linux/ubuntu/

Administrera PostgreSQL

sudo apt-get install phppgadmin

surfa till:
http://localhost/phppgadmin

Skapa ett användarkonto i PostgreSQL
Öppna ett kommandofönster

sudo su - postgres
createuser -P användarnamn

Nu går det att logga in i phpPgAdmin med det nya namnet.

EOD

CharZam