Hittade flera exempel hur man skickar epost med PHP men många är förlegade.
Man måste numera kunna ändra port och aktivera SSL.
Hittade exempel som sa sig klara detta men ändå gick det inte.
Inte förrän jag installerade pear, mail och net_smtp.

Se kommentarerna nedan.

[sourcecode type=”php”]
require_once "Mail.php";
// sudo apt-get install php-pear
// sudo pear install mail
// sudo pear install Net_SMTP
$from = "me ";
$to = "you ";
$subject = "Skicka med PHP åäö";
$body = "Hej till mig själv åäö,
testar att skicka via ett PHP-script?
";
$host = "ssl://smtp.mydomain.se";
$port = "465";
$username = "username";
$password = "password";
$headers = array (’From’ => $from,
’To’ => $to,
’Subject’ => $subject,
’Content-Type’ => ’text/html; charset="UTF-8"’);
$smtp = Mail::factory(’smtp’,
array (’host’ => $host,
’port’ => $port,
’auth’ => true,        // or true or "PLAIN"
’username’ => $username,
’password’ => $password));
$mail = $smtp->send($to, $headers, $body);
if (PEAR::isError($mail)) {
echo("</code>

<code>" . $mail-&gt;getMessage() . "</code>

<code><code>");
} else {
echo("</code></code>

Message successfully sent!

<code>");
}
?&gt;</code>
[/sourcecode]

CharZam