PhpStorm – PHP utvecklingsmiljö

PhpStorm är en utvecklingsmiljö för PHP och andra språk.
Den har äkta debugging av PHP-kod samt versionshantering.
PhpStorm är skriven i Java, där finns ett 30-dagars demo.
Att köpa programmet kostar under 90 euro.

Hämta PhpStorm från:
http://www.jetbrains.com/phpstorm/download/

Packa upp PhpStorm med:
tar xfz PhpStorm-*.tar.gz

Bästa Java-motorn är från Sun medan Ubuntu har OpenJDK installerad.
I Ubuntu menyn ”System”, ”Administration”, kör ”Pakethanteraren Synaptic”
Sök upp OpenJDK och avinstallera dem.
sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-plugin

I Ubuntu, menyn ”Program”, ”Systemverktyg”, kör ”Sun Java 6 VisualVM”.
Kör kalibreringen och stäng sedan programmet.

Kör PhpStorm från bin-mappen:
./PhpStorm.sh
Välj en 30-dagars testlicens om du inte har något licensnummer.

Högerklicka på skrivbordet och skapa en programstartare, peka ut PhpStorn.sh

Mer om PhpStorm
http://en.wikipedia.org/wiki/PhpStorm

CharZam