PHP – få felmeddelanden

I normala fall får du inte reda på vad som händer i ett PHP-skript. Här beskrivs hur du gör för att få se felmeddelanden.

Ändra i filen php.ini för att få ut felmeddelanden på skärmen då något händer.

Filen ligger på två ställen, ändra i båda.
etc/php5/apache2/php.ini
etc/php5/cli/php.ini

Ändra följande värden:
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
display_errors = on
display_startup_errors = on

sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini
sudo gedit /etc/php5/cli/php.ini

Starta om webservern
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Här är ett bra dokument om debugging av PHP:

http://www.ibm.com/developerworks/library/os-debug/

 

Här är mer om debugging i PHP:  xdebug , phpstorm

CharZam