Joomla moduler var som helst

Det finns massor av moduler som du gratis kan ladda ned och installera inifrån din Joomla-installation.

Modulerna kan göra en mängd häftiga saker och du talar om var de ska placeras, i vilken position.

Du kan se alla positioner på skärmen genom att skriva ?tp=1 i slutet av adressen, se här: http://charzam.com/index.php?tp=1

 

Men du kanske vill placera en modul mitt i en text, hur gör man då?

Det finns en modul som heter Modules Anywhere och den fixar just detta.

http://www.nonumber.nl/extensions/modulesanywhere?tab=download

eller från

http://extensions.joomla.org/extensions/core-enhancements/embed-a-include/6402

 

Ladda ned modulen, gå in i administrationsgränssnittet för din Joomla.

Menyalternativet ”Extensions” och sedan ”Install/uninstall”. Peka ut var du har din modul och installera den.

 

Nu kan du redigera en artikel och klicka på den nya knappen ”Insert module”.

 

En engelsk förklaring med bilder finns här:

http://www.ostraining.com/blog/joomla/modules-anywhere/

CharZam