Magento databaskoppling

Magento använder MySQL för att lagra data.
Själva uppkopplingsinformationen lagras i:

/app/etc/local.xml

Här hittar du databasens speciella krypteringsnyckel.

host är adressen till din sql-server, är den på din lokala maskin är det localhost.

username, password är login till din sql-server. Skapa gärna ett nytt konto i phpMyAdmin som bara har rättigheter till den databas som ska användas.

dbname är namnet på databaseni sql-servern. Magento använder en enda databas, det kan finnas andra

databaser i din sql-server.

active är 1 om denna uppkoppling ska användas. Du kan ha flera olika uppkopplingar och sätta till 0 de som ej ska användas just nu.

 

Ändra till något annat än admin

När vi ändå är inne och tittar i den här filen kan du även titta i slutet av filen, där står normalt

frontName = admin

Det betyder att du kan surfa till din site men lägga till /admin efter för att komma in i admin-gränssnittet.

Du kan ändra namnet admin till vad du vill genom att ändra i den här filen.

 

Fel

Surfa in till din site.

Blir det fel får du upp ett nummer. Titta i Magentokatalogen i mappen /var/log/ och öppna den numrerade filen, där finns en bättre förklaring till felet.

Flytta en site

Vill du flytta en Magento-site kan du göra följande:
Radera alla filer i var-katalogen, de är bara tempfiler och behöver inte vara medi din backup.
Packa ihop alla övriga filer, högerklicka på din magento-mapp och välj att komprimera mappen till ett zip-arkiv. (eller gzip eller vad du nu föredrar)
Packa upp mappen där du vill ha den på nya stället.
Vill du även flytta databasen gör du så här: Import och export av stora databaser

CharZam