Magento – installera

Magento är ett e-handelssystem som du kör i din webbläsare tillsammans med MySQL.
http://en.wikipedia.org/wiki/Magento

Innan du kan köra Magento måste du ha en LAMP-installation i din Ubuntu-Linux.

Det finns en gratis version av Magento som heter community build och finns att ladda ned här:
http://www.magentocommerce.com/download

Packa upp filen och lägg mappen magento i /var/www

Hemsidorna ligger i /var/www
Gå in i /var och ändra rättigheterna
sudo chown -R peter:users www
sudo chmod -R 777 www

Surfa till localhost/magento för att starta installationen.

Time zone i Sverige är: W. Europe Standard Time (Europe/Berlin)

När du gått igenom guiden får du två länkar:
Front end: http://localhost/magento/
Back end: http://localhost/magento/index.php/admin

CharZam