Mät exekveringstid på ditt PHP-script

Exekveringstid
Du kan mäta hur lång tid det tar för din sida eller funktion att exekvera.

[sourcecode type=”php”]
<?php
$mytime=microtime(true);
usleep(100000);
$mytime = number_format(round(microtime(true) – $mytime,6),6);
echo ’Time:’ . $mytime . ’<br />’;
?>
[/sourcecode]

Ta bort usleep och sätt in din egen php-kod.

Raderna med echo visar bara resultatet på olika sätt.

Du kan läsa mer om microtime hos PHP.net

CharZam