LLSP install (Linux + Lighttpd + SQLite + PHP)

Det går att ha andra kombinationer än LAMP när man utvecklar applikationer för webben.
Här beskriver jag hur du installerar LLSP. (Ubuntu + Lighttpd + SQLite + PHP)

Så här installerar du webservern Lighttpd på Ubuntu 10.10
sudo -s
apt-get update && apt-get upgrade
apt-get install lighttpd php5-cgi php5-dev php5-sqlite

Aktivera fastcgi och php med:
sudo lighty-enable-mod fastcgi
sudo lighty-enable-mod fastcgi-php

Starta om lighttpd daemon:
sudo service lighttpd force-reload

Surfa till 127.0.0.1 för att testa om det fungerar.

Skapa en ny startsida:
nano /var/www/index.php
Skriv in i filen:

Spara med ctrl+o
Gå ur med ctrl+x
Surfa till 127.0.0.1

2013-06-08 Jag har använt exakt dessa kommandon ovan för att installera på en Raspberry Pi. Det gick utmärkt utan modifieringar. Använder den rekommenderade distibutionen.

Läs mer:
https://wiki.ubuntu.com/Lighttpd%2BPHP
http://www.lighttpd.net/

CharZam