Utveckla till AVR-processor i Ubuntu

AVR-processorer är enchipsdatorer med inbyggt RAM-minne och FLASH-minne. Du kan använda nästan alla benen på kapseln till I/O.De är billiga och du behöver inte sätta dem i en programmerare, det går att fylla flash-minnet även om processorn sitter fast på ett kretskort.

OBS: Normalt brukar jag skriva om något jag kan. I denna artikel har jag sammanställt det jag hittat på nätet. Jag har ännu inte testat något av detta.

Länkar till mer info
Företaget som skapar AVR-processorn heter .

Du kan läsa mer om AVR på Wikipedia target=_blank>Wikipedia.

Det finns flera svenska leverantörer av AVR-processorer och tillbehör, bland andra lawicel-shop.se och ELFA.

Vill du se vad andra har gjort med AVR kan du besöka AVR-freaks.

Det finns många utländska webshoppar med AVR och tillbehör, till exempel Olimex, chip45 och Propox.

Och slutligen en sida som inte har AVR men däremot saker du kan styra med en AVR, Robot electronics.

 

Utvecklingsverktyg
Atmtel har ett gratis utvecklingspaket som fungerar fint i Windows.Om du nu kör Ubuntu kan du använda följande programvaror:
apt-get install gcc-avr

apt-get install avr-libc

apt-get install gdb-avr

apt-get install avrdude
gcc-avr

Är en C-kompilator. Du skriver C-kod i en textfil, du låter gcc-avr läsa filen och får en binärfil som går att köra på en AVR-processor.
avr-libc

The C runtime library for the AVR family of microcontrollers.
gdb-avr

GNU Debugger för AVR. Med denna kan du hitta fel i dina program.
binutils-avr

En samling med verktyg för AVR. Behöver ej installeras separat. De tre programmen ovan lägger till den om den inte redan är installerad.
avrdude

Med denna programvara kan du överföra din binärfil till din processor.
Källa: cs.hut.fi.

Källa 2: nongnu.org.
Det finns en fin utvecklingsmiljö som heter Eclipse.

Den finns i flera versioner, med AVR ska du ha C/C++-versionen.

Eclipse kan ha plugins, med avr-eclipse kan du använda gcc-avr för att kompilera din C-kod till en binärfil, och den använder avrdude för att direkt överföra din binärfil till din AVR-processor.

Om du istället för C-programmering föredrar assembler och kompilera den till maskinkod, då behöver du lära dig instruktionerna i processorn, Wikipedia.

 

Simulator

Simulavr är en simulator för 8bit AVR-processorer.

CharZam