Förenkla versionshanteringen

Jag använder en versionshanterare som heter Mercurial. Den är lätt att använda när man lärt sig kommandona. Men inget är så lätt att det inte kan bli ännu lättare.

Här är ett script jag använder för att skicka saker till mitt centrala repository.

Får även en zip-fil. Jag gillar att ha många möjligheter.

Har mina repositories på Dropbox, det är praktiskt när man vill nå det från många datorer.

push.sh

#!/bin/bash
echo ”Commit changes to local Mercurial repository”
cd /var/www/myprojectname
echo ”Pulling down from central first”
hg pull
echo ”Your comment on this commit:”
read comment
hg commit -m ”$comment”
echo ”Push changes to central Mercurial repository”
hg push
cd /var/www/
echo ”Zip files with date”
myfilename=”myprojectname-$(date +%Y%m%d-%H%M).zip”
zip -r ”$myfilename” infohub
cp /var/www/”$myfilename” /home/myname/Dropbox/myprojectname/Packages
rm /var/www/”$myfilename”
cd /home/myname/Dropbox/myprojectname
hg update
read -p ”Press any key to end script”

 

pull.sh

#!/bin/bash
echo ”Pull from central Mercurial repository”
cd /var/www/myprojectname
hg pull
hg update
read -p ”Press any key to end script”

 

status.sh

#!/bin/bash
echo ”Changes in the folder, can be committed to Mercurial repository”
cd /var/www/myprojectname
hg status
read -p ”Press any key to end script”

CharZam