Skala bilder till hemsidan

Med det här scriptet till linux kan du ange en sökväg till en katalog som innehåller bilder.

Scriptet skapar en mapp i katalogen, skalar ned bilder i den nya katalogen,

skapar sedan ytterligare en katalog med ikonbilder.

#!/bin/bash
cd $1
jhead -n%Y%m%d-%H%M%S *.jpg
jhead -n%Y%m%d-%H%M%S *.JPG
mkdir ${PWD##*/}
mogrify -path ${PWD##*/} -resize 1024×768 -quality 80 *.jpg
cd ${PWD##*/}
mkdir Ikon
mogrify -path Ikon -thumbnail 180×360 -strip *.jpg
ls -1 >> ../filenames.txt

Lägg in det i en textfil. Kör sedan:

./mintextfil.sh /sökväg/till/bilderna

CharZam