Controllers

Här beskriver jag hur du använder controllers i Magento och hur du skapar dina egna controllers och actions i dina egna moduler. Du skriver bara några extra saker i webadressen så kommer din controller att köras. Layoutfiler kopplas alltid till controllers så du bör lära dig om controllers innan du börjar läsa om Layout XML.

Parametrar i webadressen
I Magento har du kanske sett att man kan skriva saker efter en url, till exempel www.minsida.se/catalog/product/view/id/5/category/3

Modulen ”catalog” har en controller som heter ”product” och en action som heter ”view”.
I action ”view” plockar vi ut värdet 5 ut parameter ”id”, och tar ut värdet 3 ur parameter ”category”.

Du kan göra egna controllers och actions i din modul. Så här gör du:

Denna artikel är under konstruktion.

Undermappar
Du kan lägga din controller-fil i en undermapp till ”controllers”.
Om controllern ligger i en undermapp så kallas den med ”undermappnamn_controllernamn”
exempel: http://localhost/magento/catalog/product_compare/index

CharZam