Layout XML

Magento bygger upp sina sidor med Layout XML (XML kommandon) och templatefiler (PHP filer som blandar HTML och PHP och använder echo-kommandot för att skriva ut saker på skärmen)

Hela Magento är uppbyggt av moduler där varje modul kan ha en layout XML-fil.

Du bör lära dig om hur man gör en enkel modul och om Controllers först innan du börjar med denna text.

 

Var ligger modulens layoutfil?
Du berättar i din moduls config.xml vad din layout-fil heter.

[sourcecode language=”xml” toolbar=”true”]
<config>
….
<frontend>
<layout>
<updates>
<generic>
<file>charzam_generic.xml</file>
</generic>
</updates>
</layout>
</frontend>
….
</config>
[/sourcecode]

Man brukar namnge xml-filen samma som modulen, i detta fallet är mitt ”företagsnamn” charzam och modulens namn är ”generic”.

CharZam