Garmin Fenix – Menyerna

Garmin Fenix är en GPS klocka med en mängd funktioner. Handboken kan man kalla tunn, den innehåller knappt något om detaljerna och tar bara upp det viktigaste.

Jag har letat efter info och passade på att fråga Garmin på Götebporgsvarvets mässa om de har info, men det blir till att undersöka alla menyer själv. Detta är vad jag kommit fram till hittills.

Här är alla alternativen man kan välja i Garmin Fenix firmware 3.30 när man tryckt på den röda knappen.

 1. Start GPS – Startar och stoppar GPS-funktionen.
 2. Setup – Inställningar. Se separat lista för detta.
 3. Clock – …
 4. Alerts – Få varningar om olika saker. Se nedan.
  1. Proximity – Välj en waypoint eller en stad, ange att du vill ha ett larm när du är inom x,xx km.
  2. Distance – Distansvarningar på Interval, Final destination, Off cource.
   1. Interval – Få ett larm och/eller vibration var xx km/meter/fot/yard.
   2. Final destination – Få larm när man närmar sig målet
   3. Off cource – Få larm när man lämnar banan med xx km/meter/fot/yard.
  3. Time – Tidsintervall, Tid till solnedgång, Tid till beräknad ankomst
   1. Interval – Få varning varje hh:mm:ss
   2. Til sunset – Få varning hh:mm:ss innan solnedgången
   3. Final ETA – ETA=Estimated Time of Arrival. Beräknad ankomsttid. Då kan du bli varnad hh:mm:ss innan.
  4. Elevation – Min, Max, Ascend, Descend. Ställ in att du vill ha larm under/över en viss höjd. Larm när man kommit upp/ned en angiven sträcka från utgångspunkten.
  5. Nav. Arrival – Points, Tracks, Routes – Vet inte vad detta är.
  6. Speed – Larm när man understiger/överstiger en hastighet. Min/Km finns ej här, kolla Pace istället.
  7. Pace – Larm när man understiger/överstiger en hastighet min/km. (Kolla att det är min/km)
  8. Heart Rate – Min / Max slag per minut på hjärtat. Zone change – byt ansträngningszon.
  9. Cadence – Min / Max varv per minut när man cyklar. Se separat kadensdetektor som säljs separat.
  10. Battery – Get warning when battery have x percent left.
 5. FIT History –
 6. Waypoints – Lista med punkter i terrängen. Du kan lägga upp egen punkt. Söka på namn och närmaste. Navigera till en punkt.
 7. Tracks – Lista med de GPS-spår som du har spelat in. Du kan titta närmare på ett spår, byta namn, följa det, vända på det, visa karta, få data.
 8. Routes – En serie med punkter i terrängen för att ta dig till målet. Här listas dina skapade routes. Välj ”Ny route” för att skapar en route i klockan genom att välja Waypoints i den ordning du vill besöka dem på din route. Det går också att välja städer från en lista och lägga som GPS-punkt i din route.
 9. GPS tools – Mer info kommer
  1. Satellite – 
  2. Sight N’ go –
  3. Coordinates – 
  4. POIs – 
  5. Geocaches – 
  6. Sun & Moon – 
  7. Hunt & Fish – 
  8. Area calc – 
  9. Wpt. Avg – 
  10. MOB – Navigera till MOB waypoint. Vad betyder det?
  11. Active route –
 10. Profiles – Lista med aktiviteter, tex löpning. Du kan lägga till egna namn / ta bort namn från listan och du kan välja en aktivitet. Alla inställningar du gör i andra menyer kommer att gälla den aktiviteten.
 11. Share data – Utbyt data med programmet ”BaseCam” som du kan installera på din dator, eller utbyt data med en annan Garmin GPS som stödjer detta.

Stut på texten.

CharZam