Bugghanteraren Mantis

Du har ett eller flera projekt och inser att återrapporteringen med buggar och finesser är svårt att hantera med epost. Det behövs ett överskådligt system där flera kan samarbeta.

Du har kanske hört talas om BugZilla och att den är bra. Jo det är den säkert men den bygger på Perl och kräver bibliotek som ditt webbhotell antagligen inte har.

Ett bättre alternativ är Mantis. Den är byggd med PHP, lagrar data i MySQL och licensen är GPL v2.
Det går snabbt att installera och den har svenska språkpaket redan inbyggt.

Ladda ned paketet här.
Lägg alla filer i din WWW-root, till exempel i katalogen ’mantis’.

Skapa en databas på din MySQL server och låt den ha ett eget loginkonto.
Surfa till www.dinadress.se/mantis för att starta installationsprogrammet.

När du är klar efter ett par sekunder så kan du logga in:
Administratörskontot heter : administrator
och har lösen: root

I Mantis i inställningarna till ditt loginkonto kan du ändra språk till svenska. När du sparar byts språket ut omedelbart.

Du kan lägga upp många loginkonton med olika rättigheter i Mantis. Du kan skapa många projekt och underprojekt. Du kan dela in ärenden i kategorier och sätta taggar på dem.
Mantis verkar vara väldigt bra.

CharZam