Capistrano – första kontakten

Wikipedia säger ungefär: ”Capistrano är en ett verktyg för att köra scripts på flera servrar; Huvudsyftet är att installera web applikationer”. Källkoden till Capistrano är open source och finns på Github. De scripts som nämns är skriva i språket Ruby.

z35W7z4v9z8w

Målet

Mitt mål är att förstå hur Capistrano kan användas till att installera en angiven version av Magento tillsammans med specifika versioner av olika moduler.
När jag säger angiven version så menar jag en textfil där allt står uppskrivet, den filen heter composer.json och skapas av ett system som heter Composer.
Så det är tre komponenter att lära sig här: Composer, Ruby, Capistrano

Det finns två guider på nätet, en hur man deployar WordPress, och en hur man deployar Magento – med Capistrano.

Ruby installation

Scripts i Capistrano är skriva i programmeringsspråket Ruby. Se vad Wikipedia säger om Ruby.
Installationen av Capistrano kräver Ruby >= 1.9.3. Jag kör MacOS Yosemite och den har redan Ruby 2.0.0p481 (2014-05-08 revision 45883) installerad.

Composer installation

Kan installeras så här (MacOS)

curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

”PHP Warning:  Constant folding feature in Zend OPcache is not compatible with XCache’s __DIR__ handling, please set opcache.optimization_level=0 or disable Zend OPcache in Unknown on line 0”

Sökvägen till den php.ini som används för kommandprompten får du så här:

php --ini

När du ändrat på rätt ställen ska du kunna köra php –ini utan att få felmeddelanden.
Testa composer med: composer -v

Capistrano installation

gem install capistrano
gem install railsless-deploy
gem install capistrano-ext
gem install bundler

Testa capistrano med: cap -V
Jag får då: Capistrano Version: 3.4.0 (Rake Version: 10.4.2)
Du kan behöva köra kommandona med sudo om det blir rättighetsproblem.

Nu är allt installerat inför nästa steg, att få det att fungera tillsammans.

CharZam