OSX – MySQL databas

mysqlHär beskriver jag hur du på OSX 10.11 (Macintosh) installerar databasen MySQL.

Är MySQL installerad?

Ta reda på det så här:
find / -iname ”mysql”

Installera MySQL

Om du har homebrew installerad kan du göra så här:

brew search mysql
brew install mysql

Jag fick mysql-5.7.12 installerad.

Säkra upp MySQL

Nu blev MySQL installerad med användare root utan lösenord. Även om du ska använda MySQL lokalt med dina egna data så blir det enklare om root har ett lösenord.

Först starta MySQL så här:
mysql.server start

Kör sedan programmet som ska säkra upp din MySQL, så här:
mysql_secure_installation

Du kommer att få en hel del frågor, men det viktigaste är att du sätter ett lösenord på root. Resten kan vara som det är.

Starta MySQL

Vill du autostarta MySQL när datorn startar gör du så här:
brew services start mysql

Om du vill starta MySQL manuellt så kan du göra det så här:
mysql.server start

Skriv bara mysql.server för att få upp alla alternativ du kan använda.
Usage: mysql.server  {start|stop|restart|reload|force-reload|status}  [ MySQL server options ]

Koppla upp mot MySQL

Nu har du MySQL installerad, MySQL är startad, du har satt ett lösenord, det är nu dags att koppla upp mot MySQL.
Se att MySQL är startad så här: mysql.server status

Jag använder Sequel Pro för att koppla upp mot MySQL. Sequel Pro finns tyvärr enbart till Mac, hade gärna velat ha den till Linux också. Ladda ned och installera Sequel Pro, den är helt gratis.

Skapa anslutning

Längst ned till vänster i Sequel Pro finns ett +, klicka på det för att lägga till en uppkoppling.
Nu kommer det upp en ruta med tre knappar ”Standard”, ”Socket”, ”SSH”. Välj ”Socket”.
Namn: localhost
Användarnamn: root
Lösenord: {Det du satte tidigare på root}
Databas: Skriv inget här
Socket: /tmp/mysql.sock
Testa anslutningen. Om det gick bra så sparar du anslutningen.
Om du senare har en favoritdatabas så kan du komplettera anslutningen med den databasens namn.

Anslut, Välj databas (Om du har någon). Nu är du igång.

EOD