Vagrant

vagrantVagrant hanterar virtuella boxar. En virtuell box är ett emulerat datorsystem. Du kan köra flera emulerade datorsystem på en och samma fysiska dator och därmed ser det ut som du har en mängd datorer.

Varje emulerad dator kör sitt eget operativsystem och de kan kommunicera med varandra genom nätverksuppkopplingen.

Den här tekniken används i serverhallar för att effektivare utnyttja hårdvaran så man får mer gjort per watt som datorn drar. Det har hjälpt att drastiskt minska strömförbrukningen på serverhallar.
Du kan använda detta på din dator för att kunna ha olika operativsystem, äldre operativsystem, olika utvecklingsmiljöer osv. Och dessa boxar kan flyttas till nya datorer så du slipper installera en massa saker så fort du byter dator.

Vill du ha några enstaka virtuella boxar så kan du med fördel använda gratisprogrammet Oracle VirtualBox.

Den är gratis, helt fristående och det enda du behöver för att komma igång på Windows, Linux, MacOS. Du kan sedan på din dator köra ett annat operativsystem virtuellt, till exempel på din Windowsmaskin köra Linux i en box, eller på din Mac köra Windows i en box.

Om du däremot vill hantera större mängder med boxar, eller om du vill skapa installationsscripts som skapar boxar, då som först har du nytta av Vagrant.
Vagrant styr då Virtual Box. Vagrant kan även styra virtualiseringsprogramvaror från andra leverantörer.

I den här guiden berättar jag hur du installerar Vagrant på MacOS. OSX 10.11 med hjälp av homebrew.

Källor:
http://sourabhbajaj.com/mac-setup/Vagrant/README.html

#1, Installera VirtualBox

Vagrant behöver en virtualiseringsmotor och VirtualBox duger bra.
brew cask install virtualbox
Jag fick VirtualBox-5.1.2

#2, Installera Vagrant

brew cask install vagrant
Jag fick vagrant_1.8.5

#3, Installera Vagrant manager

Du kan hantera vagrant från kommandoprompten och skriva kommandon om du vill, eller så använder du vagrant manager. Den finns för MacOS och Windows, men inte för Linux.

brew cask install vagrant-manager
Jag fick vagrant-manager-2.5.4

Skapa en box

Med vagrant manager kan du starta och stoppa boxar, men att skapa själva boxen behöver du göra manuellt.
Det finns en hel del färdiga boxar att ladda ned här:
https://atlas.hashicorp.com/boxes/search
Du kanske vill ha tag i en box för VirtualBox som innehåller senaste Ubuntu 16.04
Jag hittade: ubuntu/xenial64

Skapa en mapp där du vill ha din virtuella box och kör sedan detta i mappen:
vagrant init ubuntu/xenial64; vagrant up –provider virtualbox
Nu laddas boxen ned från internet och startas av Vagrant.

Hanteran boxar

Nu kan du använda Vagrant manager för att hantera boxen. Du kan också använda vagrantkommandon direkt.
Gå in i den mapp där boxen du vill påverka finns.

Starta boxen:
vagrant up

Gå in i boxen:
vagrant ssh

Stäng av boxen:
vagrant halt

EOD

CharZam