Sätta upp vhost på OSX – Apache

vhostNär du surfar till webbservern Apache från ett domännamn så tittar apache i vhost-filen om det domännamnet finns,
om det finns i filen så tittar den var domännamnets filer finns på hårddisken och laddar in rätt fil.
Om domännamnet inte finns i vhost-filen så använder den grundinställningarna.
Källa: getgrav

#1, Host-filen

sudo nano /etc/hosts
lägg till:
127.0.0.1 m2.local
Spara (CTRL+o, CTRL+x)

#2, Aktivera stöd för vhost i Apache

Sökvägar

På min MacOS 10.13 hittar jag konfigurationsfilerna här:

/usr/local/etc/apache2/2.4/httpd.conf
/usr/local/etc/apache2/2.4/extra/httpd-vhosts.conf

Men jag vet att jag i tidigare versioner av MacOS hittade dem här:

/etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf
/etc/apache2/httpd.conf

Gör så här

vhost finns här på MacOS med Apache: /etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf
Men Apache läser inte in filen. Gör så här:

sudo nano /etc/apache2/httpd.conf
Leta upp (CTRL + w)
#Include /private/etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf
och ta bort kommentarstecknet #.

Leta också upp log_config_module och ta bort # på den också.
Leta upp vhost_alias_module och ta bort # på den med.

#3, konfigurera

sudo nano /etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf
Kommentera bort de exempel som finns där.
Lägg in ditt eget exempel:

<VirtualHost *:80>
    ServerName m2.local
    DocumentRoot "/Users/{your username}/Sites/m2local"
    <Directory "/Users/{your username}/Sites/m2local">
        MultiviewsMatch Any
        AllowOverride All
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

#4, starta om Apache

sudo apachectl restart

#5, debugga

Man kan se vhost konfigurationen med detta kommando:

apachectl -S

Testa

Skapa en fil så här:

sudo nano /Users/{your username}/Sites/m2local/index.php

och fyll den med detta:

<?php
phpinfo();

Du ska nu kunna surfa till m2.local och få fram en massa information om webbservern och PHP.

EOD

CharZam