Flera domännamn på samma webserver

Intetsägande bild till den här artikelnHär kan du som utvecklare i LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) se hur man sätter upp vhosts.
vhost används när du vill koppla flera domänadresser till en och samma server som bara har en IP adress.

Till exempel kanske du vill ha www.exempel1.com till katalogen /var/www/www.exempel1.com
och www.exempel2.com till /var/www/www.exempel2.com

Jag har tidigare skrivit om hur du sätter upp vhost i MacOS. Det är exakt samma princip i Ubuntu, bara lite andra filnamn.

Filen hosts

Börja med att sätta upp dina domänadresser i hosts filen.

sudo gedit /etc/hosts

Lägg till

127.0.0.1       www.example1.com
127.0.0.1       www.example2.com

Konfigurera vhost

Nästa steg är att definiera själva vhost konfigurationen.

sudo gedit /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Lägg till

<VirtualHost *:80>
    ServerName www.example1.com
    DocumentRoot "/var/www/www.example1.com"
    ServerAdmin my.email@domain.com
    <Directory "/var/www/www.example1.com">
        MultiviewsMatch Any
        AllowOverride All
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerName www.example2.com
    DocumentRoot "/var/www/www.example2.com"
    ServerAdmin my.email@domain.com
    <Directory "/var/www/www.example2.com">
        MultiviewsMatch Any
        AllowOverride All
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

Starta om Apache

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Felmeddelande

Om du får det här meddelandet:
”Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name”
Gör då så här:

sudo gedit /etc/apache2/httpd.conf

Filen är antagligen tom. Se till att du har:

ServerName localhost

i filen och starta sedan om Apache igen.

Skapa katalogerna

/var/www/www.example1.com
/var/www/www.example2.com

Sätt rättigheter

chmod -R 755 /var/www/www.example1.com
chmod -R 755 /var/www/www.example2.com

HTML fil

Skapa en html-fil i vardera katalogen: index.html och skriv något i den.

Testa

Surfa till www.example1.com och se din html-fil.

CharZam