PostgreSQL för Ubuntu

100x58_1Mitt intresse för PostgreSQL (PSQL) beror på att jag skapar en plattform som ska ha stöd för de mest kända databaserna, PostgreSQL är en av dem. När jag programmerar i övrigt så använder jag aldrig PSQL för den har paradoxalt nog för många finesser som du tvingas ta ställning till när du egentligen bara vill skapa en databas men en tabell och några index. PSQL skulle nog bli mer populär om den kom i en enklare version där bra-nog är ledord.

I min plattform kommer du enkelt att kunna använda bland annat PostgreSQL, men det kräver att den är installerad och fungerar. Här berättar jag hur du kommer igång på Ubuntu 17.04

Allmänt om PSQL
Hemsida: https://www.postgresql.orgWikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL

Operativsystem
Den här guiden är för programmerare på Ubuntu.
Kör du MacOS kan du läsa PostgreSQL för MacOS.
Kör du Windows finns det binärfiler att ladda ned från PostgreSQLs hemsida.

Är PSQL installerad

which psql

Om den är installerad så får du sökvägen till psql

Är psql startad?

ps aux | grep postgres

Vilken Version?

/usr/bin/psql --version

Gav mig: psql (PostgreSQL) 9.6.3

Installera psql

sudo apt-get install tasksel
sudo tasksel install

Kryssa för PostgreSQL

Hantera psql-databaser grafiskt
Installera pgAdmin III

sudo apt-get install pgadmin3

Skapa användare och databas
sudo -u postgres createuser -s $(whoami); createdb $(whoami)

Psql kommandoläge
Om du vill skriva SQL kommandon till PQSL så kan du göra det i kommandoläget.

Byt användare till posgres så här: sudo su – postgres
Starta psql: psql
Nu kan du skriva SQL kommandon.
Avsluta med \q och enter.
Lämna användare postgres med exit.

Skapa en roll och en användare
Gå in i kommandoläge. Glöm inte ”;” i slutet på varje kommando. Annars utförs inte kommandot.

CREATE ROLE ditt_användarnamn superuser;
CREATE USER ditt_användarnamn;
GRANT ROOT TO ditt_användarnamn;
ALTER ROLE ditt_användarnamn WITH LOGIN;
ALTER USER ditt_användarnamn WITH PASSWORD '<newpassword>'

Lista databaser
Från terminalen: psql -l
Från kommandoloäget:

SELECT datname FROM pg_database WHERE datistemplate = false;

Anslutning med pgAdmin3
Starta pgAdmin3 och klicka på knappen uppe till vänster för att få upp anslutningsdialogen.

Name: Valfritt namn på servern
Host: Lämna denna tom i Ubuntu.
Port: 5432 (Förifyllt, lämna som det är)
Service: Lämnas tomt
Maintenance DB: postgres
Username: ditt_användarnamn
Password: Lösenordet du angav tidigare när du skapade användaren
Store password: ja
Colour: Valfri färg
Group: Servers

Klicka på ”OK” så ska du förhoppningsvis få en anslutning till databasen.

Nu kan du hantera allting i PSQL från pgAdmin III.

Config-filen
Du kan köra ett sql-uttryck för att få sökvägen till konfigurationefilen.

SHOW config_file;

Min konfigurationsfil är här: ”/etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf”

Användbara SQL-uttryck

Vill du hellre skriva SQL-uttryck än att köra med pgAdmin III så har du här några användbara fraser:

CREATE DATABASE main WITH ENCODING='UTF8' CONNECTION LIMIT=-1;
 DROP TABLE public.main;
 CREATE TABLE public.main
 (
 path character varying(127)[], -- Path
 bubble text -- Contents
 )
 WITH ( OIDS=FALSE);

ALTER TABLE public.main OWNER TO ditt_användarnamn;
 COMMENT ON COLUMN public.main.path IS 'Path';
 COMMENT ON COLUMN public.main.bubble IS 'Contents';

DROP INDEX public.path;
 CREATE UNIQUE INDEX path ON public.main USING btree (path COLLATE pg_catalog."default");

 

EOD

CharZam