Musens knappar i Ubuntu

I Ubuntu 16.04 LTS så gör min mus ”klistra in” när jag klickar med hjulet.
Det kan bli en och annan klick på hjulet när jag använder hjulet, och det medför att den programkod jag skriver får en massa skräp inklistrat på slumpvalda ställen.

Nu när jag ändå inte klarar att hantera hjulklick så är det bättre att den inte har någon funktion alls.

Kör

xinput

för att få namnet och ID på min mus.
Jag fick ID 8 (Denna gången) och namnet ”Microsoft Microsoft IntelliMouse® Optical”.

Kolla nu hur många knappar som musen rapporterar

xinput list 8

Jag fick 13 knappar. I verkligheten är det färre men det gör det samma.

Nu vill vi veta knappens ID nummer. Starta:

xinput test "Microsoft Microsoft IntelliMouse® Optical"

och klicka på knappen du vill ändra på.
CTRL+Z för att avsluta.
Jag fick ID 2 när jag klickade med hjulet.

Nu ska vi göra en konfigfil så de ändringar vi gör läses in varje gång du loggar in. Kör:

gedit ~/.xsessionrc

Och klistra in:

# Map button 2 (scroll click) to nothing
my_mouse_id=$(xinput | grep "Microsoft Microsoft IntelliMouse® Optical" | sed 's/^.*id=\([0-9]*\)[ \t].*$/\1/')
echo $my_mouse_id > ~/temp/my_mouse_id
xinput set-button-map $my_mouse_id 1 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Modifiera så det står namnet på din mus.
På raden med xinput ser du att jag satt antalet knappar 1 till 13. Modifiera listan så den passar din mus.
På knapp 2 har jag satt att den ska mappa till knapp 0. Och den knappen finns inte.
Som du ser kan du mappa knappar hur du vill. Du kan till exempel säga på knapp 1 att den ska motsvara knapp 3, och knapp 3 att den ska motsvara knapp 1. Då har du bytt plats på höger och vänster musknapp.

Spara filen. Logga ut. Logga in.
Kör testprogrammet igen:

xinput test "Microsoft Microsoft IntelliMouse® Optical"

Testa knapparna. Om allt fungerar kommer de nu att motsvara dina ändringar.

Den här artikeln är översatt härifrån: askubuntu.com

CharZam