Magento 2.2.3 – Installation

Jag har dokumenterat en installation tidigare av Magento 2. Det var för 2 år sedan. https://charzam.com/2016/03/13/magento-2-installera-lokalt/

Idag ska jag installera Magento Open Source v 2.2.3 på en Ubuntu Linux 16.04 LTS, lokal installation så jag kan utveckla moduler.
Jag har redan installerat MySQL, Apache2 och fått igång andra webbplatser på maskinen.
https://charzam.com/2010/10/30/lamp-install/

Jag har satt upp en domän (vhost) och skapat en katalog.
Mitt domännamn är: local.m2.charzam
https://charzam.com/2017/06/02/flera-domannamn-pa-samma-webserver/

Jag har laddat ned Magento Open Source 2.2.3 utan exempeldata. Du kan ta med exempeldata om du vill eller installera det senare. Du behöver skriva in ditt Magento-login eller skapa ett login.
https://magento.com/tech-resources/download

Just nu är det inte möjligt att testa docker-uppsättningen som Magento normalt tillhandahåller. Den är borta för underhållsarbete. Men det blir en framtida guide.

Använde DBeaver för att sätta upp en databas kodad i UTF8 i MySQL. Skapade en separat MySQL-användare som får full access till databasen. Testade att användaren kan koppla upp mot MySQL. De här uppgifterna behövs senare. Satte upp användare m2 med lösen m2.
https://charzam.com/2017/08/12/dbeaver-databashanterare/

Nu ska jag börja installationen och kommer att följa guiden från:
http://devdocs.magento.com/guides/v2.2/install-gde/install-quick-ref.html

Först behöver installationen startas. Jag vill göra detta via webbläsaren.
http://local.m2.charzam/setup/

Step 1: Readiness Check

Steget kollar om du har allt som behövs för att köra Magento 2. Jag saknade en hel del saker.
GD saknas. Det är ett grafikbibliotek som Magento använder för att skala produktbilder.
Jag använder PHP 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 och behöver ominstallera PHP för att få GD.

sudo apt-get install php7.0-gd

Jag saknar även den del tillägg: mcrypt, intl, mbstring, soap, zip, gd.
Kontrollerar var de paketen heter:

apt-cache search php7

Då är det bara att installera dem.

sudo apt-get install php7.0-mcrypt
sudo apt-get install php7.0-intl
sudo apt-get install php7.0-mbstring
sudo apt-get install php7.0-soap
sudo apt-get install php7.0-zip

Sådär. Starta om webbservern för att aktivera alla tilläggen.

sudo service apache2 restart

Ladda in en sida där du visar PhpInfo och kontrollera att de installerade paketen har sin egen sektion i PhpInfo.
https://charzam.com/2010/10/30/lamp-install/
Filrättigheter saknas på några mappar i Magento2-katalogen.
Öppna ett terminalfönster och gå till din mapp där du har Magento2-filerna.

sudo chmod -R 777 *

Gör refresh på sidan för installationen av Magento 2 och kör första steget igen.
Förhoppningsvis är nu Magento 2 nöjd med ditt system.

Steg 2: Lägg till en databas

Här ska du ange domännamnet till din databasserver, databasnamn, loginnamn och lösenord.
Magento 2 kommer att testa ifall det går att nå databasen.

Steg 3: Webbkonfiguration

Här anger du den fulla webbadressen till din Magento 2. I rutan för Admin-URL kan du ange något smart, eller eftersom det är en lokal installation hålla dig till ”admin”.

Step 4: Customize Your Store

Här kan du ställa in tidszon ”Central European Standard time (Europe/Stockholm)”.
Du kan även ställa in grundvaluta. Jag väljer SEK Svenska kronor.
Grundspråket väljer jag Svenska.

Steg 5: Skapa adminkonto

Här kan du skapa det första kontot som kan logga in i Magento 2 admin.
Jag håller det enkelt eftersom det här är en lokal installation.

Steg 6: Installation

Nu installeras Magento 2. När det är klart får du en sammanställning. Passa på att spara undan sammanställningen och komplettera med lösenorden.
En sista uppmaning är att ta bort skrivrättigheter i app/etc.
Jag kommer att ignorera den uppmaningen för jag vill kunna ändra filerna där.

Starta webbplatsen

Nu kan du starta webbplatsen för första gången: http://local.m2.charzam/

Klicka nu på någon av länkarna. Till exempel:
http://local.m2.charzam/privacy-policy-cookie-restriction-mode/
Om du får ett felmeddelande ”The requested URL /privacy-policy-cookie-restriction-mode/ was not found on this server.” då har vi inte url rewrites påslaget i webbservern.
Testa

sudo a2enmod rewrite

Jag fick ”Module rewrite already enabled”.

Ser att .htaccess saknas i webbrooten. Vi får ladda ned den mauellt från Github
https://github.com/magento/magento2/blob/2.2-develop/.htaccess
Klicka på ”Raw” och spara hela sidan som ”.htaccess” i din Magento2-rootkatalog.
Notera att namnet börjar med en punkt. Så fort .htaccess är på plats kan du göra refresh i webbläsaren. Nu fungerade det för mig.

Du kan nu testa att komma in i admin.
http://local.m2.charzam/admin
Efter en stund kom jag in i admin.

Slutligen

Nu har du en fungerande webbplats. Det är fortfarande en hel del saker som behöver fixas till för att få fart på systemet, men det tar jag i nästa guide.

CharZam