Musarm – Två möss

Jag har alltid haft musen på höger sida under 30 års tid. Men förra året blev höger armbåge inflammerad. Jag bytte utan problem till vänster sida istället. Lite avigt första dagen men sedan helt naturligt.
Nu efter några månader har jag fått en lätt inflammation i vänster armbåge. Höger är bra nu. Jag skulle kunna byta tillbaka till höger men vill testa att ha två möss.

UPPDATERING 2018-08-31: Tips: Efter att ha bytt till en mindre mus kan jag ha handleden i bordet och styra med handen. Armbågarna är bra nu.

Vänster mus ska ha primärknappen på höger sida. Höger mus ska ha primärknappen på vänster sida.
Mitt operativsystem är Ubuntu 16.04 LTS.

xinput

Det går att mappa valfri funktion till valfri knapp med hjälp av xinput.
Först behöver du veta vilka möss du har anslutna till datorn. Skriv xinput

⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ Microsoft Microsoft IntelliMouse® Optical id=8 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ Microsoft Microsoft IntelliMouse® Optical id=10 [slave pointer (2)]

Jag har alltså två Microsoft Microsoft IntelliMouse® Optical.
Nu drar jag ut den till höger för att se vilken som blir kvar. id=10 blev kvar.

Vänster sida id=10 har redan primärknappen på höger sida.
Enligt xinput har den denna konfiguration:
xinput get-button-map 10
3 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Höger sida id=8 har nu samma uppsättning som vänster sida har, dvs primärknappen på höger sida.
Enligt xinput har den denna konfiguration:
xinput get-button-map 8
3 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jag vill ändra på högra musen id=8 så att primärknappen är på vänster sida.
usage: xinput set-button-map <device name> <map button 1> [<map button 2> […]]
xinput set-button-map 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nu har jag knapparna som jag vill ha dem på varje mus.

Vilka knappar är på vilken plats?

Som du ser är första åttan = id på musen. Sedan kommer de olika knapparna.
För att veta vilken knapp som är vilken kan du köra: xinput list-props 8

På Microsoft Microsoft IntelliMouse® Optical blir det dessa knappar:
Button Labels (287): ”Button Left” (156), ”Button Middle” (157), ”Button Right” (158), ”Button Wheel Up” (159), ”Button Wheel Down” (160), ”Button Horiz Wheel Left” (161), ”Button Horiz Wheel Right” (162), ”Button Side” (276), ”Button Extra” (277), ”Button Unknown” (275), ”Button Unknown” (275), ”Button Unknown” (275), ”Button Unknown” (275)

1. ”Button Left” (156),
2. ”Button Middle” (157),
3. ”Button Right” (158),
4. ”Button Wheel Up” (159),
5. ”Button Wheel Down” (160),
6. ”Button Horiz Wheel Left” (161),
7. ”Button Horiz Wheel Right” (162),
8. ”Button Side” (276),
9. ”Button Extra” (277),
10. ”Button Unknown” (275),
11. ”Button Unknown” (275),
12. ”Button Unknown” (275),
13. ”Button Unknown” (275)

Få konfigurationen att stanna kvar efter omstart

cd --
nano .xsessionrc  

# Map button 2 (scroll click) to nothing
my_mouse_id=$(xinput | grep "Microsoft Microsoft IntelliMouse® Optical" | sed 's/^.*id=\([0-9]*\)[ \t].*$/\1/')
echo $my_mouse_id > ~/temp/my_mouse_id
xinput set-button-map $my_mouse_id 3 0 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Som du ser kommer jag att få problem eftersom båda mina möss har samma namn.

Exemplet ovan kommer från Musens knappar i Ubuntu

CharZam