Ingen Google fonts

Jag har ändrat i temat för den här Wordpressidan och exkluderat Google fonts. Nu ger Privacy Badger inga varningar.

Här är en intressant artikel i ämnet: Sajter som använder Google Fonts riskerar GDPR-böter.

(mer …)