Redis

redisRedis lagrar nyckel+data i minnet och är mycket snabb på just detta. Den används för att få bättre prestanda på webbsidor genom att lagra färdiga resultat i Redis och sedan hämta dem vid behov. Redis hemsida: http://redis.io I den här guiden ska jag använda Redis + PHP på MacOS 10.11 Jag förutsätter att du har Homebrew installerad på din Mac. Lade även till instruktioner för Ubuntu 17.04 (mer …)