Layout XML

Magento bygger upp sina sidor med Layout XML (XML kommandon) och templatefiler (PHP filer som blandar HTML och PHP och använder echo-kommandot för att skriva ut saker på skärmen)Hela Magento är uppbyggt av moduler där varje modul kan ha en layout XML-fil.Du bör lära dig om hur man gör en enkel modul och om Controllers först innan du börjar med denna text.(mer …)