Optiska komponenter

Grunden i all logik är NAND (Not And) och NOR (Not Or)-kretsarna. Man kan ersätta dem med optiska motsvarigheter. (mer …)