Mät exekveringstid på ditt PHP-script

Exekveringstid Du kan mäta hur lång tid det tar för din sida eller funktion att exekvera.(mer …)