PGP – Pretty Good Privacy

PGP - Pretty Good Privacy hjälper dig att kryptera dina filer, dina meddelanden, dina epost. Om du programmerar i PHP så finns det stöd för GnuPG (Öppen version av PGP) kryptering.I den här texten får du en lista med kommandon hur du använder GnuPG på din dator. Med GnuPG kan du kryptera dina texter och binärfiler för personligt bruk, eller kryptera en kopia av din fil så bara en specifik mottagare kan dekryptera filen.Alla kommandon kommer från den officiella GnuPG manualen.(mer …)