Magento 2.1 – mode

modeMagento 2 kan agera i olika "modes". Modes: default, developer, production default finns bara när man har installerat Magento 2, det går inte att återgå till default när man har ändrat till developer eller production. Därefter kan man växla mellan production och developer (mer …)