Optiska komponenter

Grunden i all logik är NAND (Not And) och NOR (Not Or)-kretsarna.Man kan ersätta dem med optiska motsvarigheter.(mer …)