Etikett: OSX

Redis

redisRedis lagrar nyckel+data i minnet och är mycket snabb på just detta. Den används för att få bättre prestanda på webbsidor genom att lagra färdiga resultat i Redis och sedan hämta dem vid behov.Redis hemsida: http://redis.ioI den här guiden ska jag använda Redis + PHP på MacOS 10.11 Jag förutsätter att du har Homebrew installerad på din Mac.Lade även till instruktioner för Ubuntu 17.04(mer …)

Sätta upp vhost på OSX – Apache

vhostNär du surfar till webbservern Apache från ett domännamn så tittar apache i vhost-filen om det domännamnet finns, om det finns i filen så tittar den var domännamnets filer finns på hårddisken och laddar in rätt fil. Om domännamnet inte finns i vhost-filen så använder den grundinställningarna. Källa: getgrav(mer …)

Vagrant

vagrantVagrant hanterar virtuella boxar. En virtuell box är ett emulerat datorsystem. Du kan köra flera emulerade datorsystem på en och samma fysiska dator och därmed ser det ut som du har en mängd datorer.Varje emulerad dator kör sitt eget operativsystem och de kan kommunicera med varandra genom nätverksuppkopplingen.Den här tekniken används i serverhallar för att effektivare utnyttja hårdvaran så man får mer gjort per watt som datorn drar. Det har hjälpt att drastiskt minska strömförbrukningen på serverhallar. Du kan använda detta på din dator för att kunna ha olika operativsystem, äldre operativsystem, olika utvecklingsmiljöer osv. Och dessa boxar kan flyttas till nya datorer så du slipper installera en massa saker så fort du byter dator.(mer …)

OSX – MySQL databas

mysqlHär beskriver jag hur du på OSX 10.11 (Macintosh) installerar databasen MySQL.

Är MySQL installerad?

Ta reda på det så här: find / -iname "mysql"

Installera MySQL

Om du har homebrew installerad kan du göra så här:brew search mysql brew install mysqlJag fick mysql-5.7.12 installerad.(mer …)

CharZam