Dag: 9 mars 2013

Controllers

Här beskriver jag hur du använder controllers i Magento och hur du skapar dina egna controllers och actions i dina egna moduler. Du skriver bara några extra saker i webadressen så kommer din controller att köras. Layoutfiler kopplas alltid till controllers så du bör lära dig om controllers innan du börjar läsa om Layout XML. (mer …)

Layout XML

Magento bygger upp sina sidor med Layout XML (XML kommandon) och templatefiler (PHP filer som blandar HTML och PHP och använder echo-kommandot för att skriva ut saker på skärmen) Hela Magento är uppbyggt av moduler där varje modul kan ha en layout XML-fil. Du bör lära dig om hur man gör en enkel modul och om Controllers först innan du börjar med denna text. (mer …)