Dag: 21 januari 2017

PGP – Pretty Good Privacy

PGP - Pretty Good Privacy hjälper dig att kryptera dina filer, dina meddelanden, dina epost. Om du programmerar i PHP så finns det stöd för GnuPG (Öppen version av PGP) kryptering. I den här texten får du en lista med kommandon hur du använder GnuPG på din dator. Med GnuPG kan du kryptera dina texter och binärfiler för personligt bruk, eller kryptera en kopia av din fil så bara en specifik mottagare kan dekryptera filen. Alla kommandon kommer från den officiella GnuPG manualen. (mer …)

Canvas fingerprinting

Påhittigheten hur du ska kunna bli identifierad på nätet är oändlig. Ett sätt som är svårstoppat är Canvas fingerprinting. Det går ut på att javascript på sidan du besöker använder Canvas för att rita något och sedan räkna ut ett ID. Canvas är ett grafiskt område där du med hjälp av Javascript kan rita och till slut skapa tex spel. Mycket användbart. Det är många delar i ett grafiskt system. sammantaget gör det att grafiken som ritas inte blir helt identisk mellan olika datorer. Det finns många variationer. Så med hjälp av dessa variationer kan man då räkna fram ett hyffat ok ID på ditt system. Det IDt och data om vad du gör på webbsidan kan då delas med andra webbsidor som då vet vaD din dator har besökt och gjort. Läs mer fakta på Wikipedia (engelska) om Canvas fingerprinting. Här är en Canvas fingerprint detektor så du kan se vad som kan hittas på din dator med Canvas fingerprinting. (mer …)